POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. Introducere
Prin utilizarea site-ului www.d-arca.ro acceptați politica de confidențialitate a datelor furnizate în cele ce urmează. Politica de Confidențialitate se referă la utilizarea și colectarea informațiilor personale pe care ni le furnizați dumneavoastră atunci când vizitați acest site, prin completarea formularelor de contact.

2. Cine suntem noi?
D-ARCA SYSTEM PROTECTION, o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în jud. Sibiu , Sibiu str. Constantin Noica bl.1 sc. A ap.8 , J32/1140/2020, CUI RO42993600, denumită în continuare “D-ARCA SYSTEM PROTECTION” este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectează direct de la tine.

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja informațiile tale personale.

3. Cine ești tu?
Potrivit legislației, tu, persoana fizică beneficiară a serviciilor noastre, reprezentantul ori persoana de contact a unei companii sau persoana aflată într-o relație de orice fel cu compania noastră, ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

4. Angajamentul Nostru
Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea de GDPR și următoarele principii:

Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.

Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.
Integritatea datelor și limitarea scopului.
Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.
Securitate
Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că nici un site web, nici o aplicație și nici o conexiune la internet nu este complet sigură.

5. Schimbări
Ne rezervăm dreptul de a modifica porțiuni din politica de confidențialitate precizând că tot timpul se va regăsi pe site ultima variantă însoțită de data ultimei modificări .

6. Întrebări și solicitări
Pentru orice întrebări legate de datele care sunt stocate, modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, sau orice altă întrebare cu referire la politica de confidențialitate ne poți scrie la adresa de e-mail: info@d-arca.ro.

7. Informațiile Tale
Ce fel de informații colectăm despre tine?
Informațiile sunt colectate doar in momentul în care acceptați voluntar și în cunoștință de cauză trimiterea către noi a acestora. D-ARCA SYSTEM PROTECTION e conștientă de importanța protejării datelor și informațiilor colectate de la dvs., în mod special informațiile cu caracter personal. În plus, față de informațiile personale, sistemele noastre colectează automat informații care ne ajută să site-ului si serviciilor oferite.

Unele secțiuni ale acestui site presupun ca utilizatorii să completeze date cu caracter personal (nume, adresa email), pentru a beneficia de anumite servicii.

Aceste date pot fi furnizate de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular automat și vor fi folosite in scopuri legitime şi stocate în baza de date, proprietate a D-ARCA SYSTEM PROTECTION cu scopul desfășurării activităților specific companiei, pentru a va comunica oferte, update-uri din domeniul serviciilor oferite de către compania noastră. De asemenea vom utiliza datele dvs. pentru a vă oferi un feed-back actualizat și pentru a verifica informațiile și eventualele modificări survenite pe parcurs legat de cererea dumneavoastră.

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:
În vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi;
Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;
Care este temeiul legal pentru prelucrare?
Ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Acesta se poate retrage în orice moment prin trimiterea unei solicitări pe adresa info@d-arca.ro.
Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și noi
Atunci când pentru furnizarea sau prestarea unor servicii sau alte activități, este necesar încheierea sau executarea unui contract.
Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale, ca de exemplu, păstrarea documentelor contabile pe o perioadă de 10 ani.
Cât timp stocăm datele?
Păstrarea datelor se face pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor menționate. Ulterior căutăm soluții pentru obținerea unui nou consimțământ din partea dumneavoastră, sau găsim soluții pentru arhivarea datelor. În general păstrăm datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă de 3 ani de zile cu posibilitatea de prelungire cu perioade similare succesive în funcție de legislația în vigoare.
Imediat după încheierea perioadei aplicabile de stocare, datele vor fi șterse, distruse sau transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau regulament aplicabil privind păstrare a înregistrărilor).
Pentru a te sigura că datele nu sunt păstrate mai mult decât este necesar, D-ARCA SYSTEM PROTECTION va revizui periodic datele și, dacă este cazul, le va șterge.

8. Măsuri de securitate
Ca parte a administrării am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător riscurilor pe care le comportă prelucrarea datelor, în special prin utilizarea necorespunzătoare, distrugerea accidentală, accesarea ilegală sau neautorizată, pierderea, alterarea, divulgarea, manipularea intenționată sau accidentală, accesul terților, ștergerea și modificarea. În acest scop, am dezvoltat și implementat politici de securitate a datelor și alte practici de confidențialitate.

Angajații noștri precum și furnizorii de servicii asociate cu sistemele noastre de informații se obligă să respecte confidențialitatea informațiilor personale aflate în posesia noastră. Orice întrebări referitoare la securitatea datelor personale pot fi adresate la: info@d-arca.ro

Vei fi notificat cu privire la o încălcare a securității datelor, într-o perioadă rezonabilă de timp după descoperirea unei astfel de încălcări, cu excepția cazului în care un organism public abilitat determină că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar aduce prejudicii securității naționale. În acest caz, notificarea va fi amânată, conform instrucțiunilor unui astfel de organism. Vom răspunde cu promptitudine la întrebările tale referitoare la o astfel de încălcare a securității datelor.

9. Care sunt drepturile tale?
Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

Dreptul de retragere a consimțământului
Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
Dreptul de acces asupra datelor
Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
Dreptul la restricționarea prelucrării
Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
Dreptul de a te opune prelucrării datelor
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri
Dreptul de a te adresa justiției
Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere
Te rugăm să reții că:
Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri la adresa de email info@d-arca.ro
Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspect, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.

Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

10. Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor
Pentru orice întrebări cu privire la prelucrare datelor tale ne poți contacta pe adresa de e-mail info@d-arca.ro


Str. Căprioarelor 11A , 550089, Sibiu, România | Phone: +40 786 570 943 | Email: info@d-arca.ro
Copyright © 2021 D-ARCA.RO
Română

English Română


Program August-Septembrie

Dragi colaboratori,
În perioada 23.08-06.09 echipa D-ARCA SYSTEM PROTECTION intră în vacanță.

Comenzile plaste până la data de 06.08.2021 urmează să fie livrate până la data de 20.08.2021.
Pentru comenzile primite după data de 06.08.2021 termenul de livrare va fi 10.09.2021.

Vă dorim o vară cât mai frumoasă!

Cu stimă echipa D-ARCA SYSTEM PROTECTION